Mówić wystarczająco głośno i wyraźnie, by zostać zrozumianym przez klienta, ale na tyle cicho, by nie zakłócać tłumaczonej rozmowy. Utrzymywać dyskretną obecność i prezentować idealną dyspozycję głosową. Tłumaczenie szeptane, nazywane również szeptankami (z francuskiego chouchtage) wymagają od tłumacza wyjątkowej elastyczności, koncentracji i - co być może najważniejsze - umiejętności interpersonalnych.

To rodzaj tłumaczenia symultanicznego, jednak w tym wypadku tłumacz nie chowa się w czterech ścianach specjalnej kabiny, a jest obecny bezpośrednio przy osobie lub bardzo niewielkiej grupie osób, które potrzebują jego pomocy. Podczas tłumaczenia szeptanego tłumacz siedzi blisko odbiorcy i na bieżąco przekazuje mu, co mówi druga strona. Szeptanki najczęściej wykorzystywane są podczas bezpośrednich spotkań biznesowych lub oficjalnych rozmów dyplomatycznych.